Vizualizacia.sk

Spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, zameraná na služby v oblasti architektonických vizualizácií, hľadá nového člena na dlhodobú spoluprácu.

Ponúkame jedinečnú príležitosť účasti na zaujímavých zahraničných projektoch s možnosťou práce z domu a získania cenných skúsenotí pod dohľadom skúsených profesionálov.

Kandidáti by mali byť flexibilní, komunikatívni a schopní samostatne pracovať pod tlakom zväčša kratších časových termínov. Požadujeme minimálne 2 roky skúseností v oblasti tvorby architektonických vizualizácií, pokročilé znalosti v Autodesk 3ds Max a rendrovacieho software V-Ray alebo Corona Renderer. Úspešní kandidáti by mali preukázať zmysel pre kompozíciu, osvetlenie, zákresy do fotografií, excelentné znalosti Photoshopu a postprodukcie.

Prosíme záujemcov, aby nám zaslali stručné CV a výber svojich exteriérových a interiérových vizualizácií vo formáte PDF (maximálne 5MB), prípadne odkaz na svoje webové stránky.

Email us

copyright © 2009-2021 vizualizacia.sk